ปิดสถานที่..ทุกกรุ๊ป

แ ค ม ป์ ปิ้ ง  &  รี ส อ ร์ ท

แคมป์ปิ้ง & รีสอร์ท จ.ระยอง ให้บริการในรูปแบบที่พักพร้อมอาหาร

สำหรับหมู่คณะต่างๆ และยังปิิดสถานที่เพื่อให้ความเป็นส่วนตัวแก่คณะของท่านอีกด้วย

อีกทั้งการออกแบบและตบแต่งบ้านพักอย่างมีเอกลักษณ์ มื้ออาหารที่อิ่มอร่อย

และทะเลสะอาด ชายหาดกว้าง (ชายหาดส่วนตัว ไม่มีถนนคั่น)

จึงทำให้ที่แห่งนี้เป็น รีสอร์ทติดทะเลที่ีดีและคุ้มค่ามากที่สุดสำหรับหมูคณะของท่าน

เฮฮาหมู่คณะ / จัดกิจกรรม

งานเลี้ยงประจำปีบริษัท

กีฬาชายหาด

เข้าค่าย

งานรับน้องใหม่

งาน Bye ‘nior

สำรองห้องพัก (02) 512-5591

COPYRIGHT @ 2010 Camping & Resort, ALL RIGHTS RESERVED