แ ผ น ที่

ตำแหน่งพิกัดดาวเทียม

GPS : 12.63167, 101.54143

TH Geocode : N3P6-XJI6

สำนักงานขาย : กรุงเทพฯ

194/15 ระหว่างลาดพร้าว ซอย 8-10  ถนน ลาดพร้าว 

เขต จตุจักร  แขวง จอมพล  กรุงเทพฯ  10900

Tel :  (02) 512-5591

Fax : (02) 511-0177

อมรพันธ์วิลล่า รีสอร์ท : ระยอง

147 หมู่3  ถนน เพ-แกลง-กร่ำ  ตำบล ชากพง 

อำเภอ แกลง  ระยอง  21190

Tel : (038) 648-332 ถึง 4

Fax : (038) 648-477

Rayong : Download(pdf)map_files/Map_Rayong%20A4-2552_1.pdfhttp://livepage.apple.com/shapeimage_6_link_0

ก า ร เ ดิ น ท า ง

ทางรถยนต์จากกรุงเทพฯ ถึง ระยอง


เส้นทางที่ 1 : ระยะทาง 220 กิโลเมตร

ทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)

เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ผ่าน อ.บางปู - อ.บางปะกง - จ.ชลบุรี - บางแสน - ศรีราชา - พัทยา - หาดจอมเทียน - สัตหีบ - อ.บ้านฉาง จนถึง อ.เมือง จ.ระยอง


เส้นทางที่ 2 : ระยะทาง 220 กิโลเมตร

ทางหลวงหมายเลข 34 (ถนนบางนา -  ตราด)

เป็นเส้นทางที่ผู้นิยมใช้เป็นจำนวนมาก โดยมีจุดเริ่มต้น ตรงจุดสิ้นสุดทางด่วน ด่านเฉลิมนคร อ.บางนา ผ่าน อ.บางพลี - อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ และเชื่อมต่อ กับทางหลวงหมายเลข 3 กม.ที่ 70 อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จากนั้นจะผ่านเส้นทางเดียวกันกับเส้นทางที่ 1


เส้นทางที่ 3 : ระยะทาง 210 กิโลเมตร

ทางหลวงหมายเลข 36 (บายพาส 36)

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางที่ 2 จนถึง กม.ที่ 140 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เลี้ยวซ้าย เข้าสู่เส้นทางหลวง หมายเลข 36 จากนั้นเดินทางต่อไปยัง จ. ระยอง ด้วยระยะทางเพียง 70 กิโลเมตร


เส้นทางที่ 4

ทางหลวงหมายเลข 344 (ถนนสายบ้านบึง -แกลง)

เริ่มต้นที่ จ.ชลบุรี ผ่าน อ.บ้านบึง - หนองใหญ่ - อ.วังจันทร์ และสิ้นสุดที่ อำเภอแกลง ระยะทาง 100 กิโลเมตร (กรุงเทพฯ - ชลบุรี 80 กิโลเมตร) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยว ในเขต อ.แกลง หรือ เดินทางไปยัง จ.จันทบุรี หรือ จ.ตราด หากต้องการเดินทาง เข้าสู่ อ.เมือง จ. ระยอง ต้องใช้ทางหลวงหมายเลข 3 ย้อนกลับมาอีก 42 กิโลเมตร


เส้นทางที่ 5 : ระยะทาง 175 กิโลเมตร

ทางหลวงหมายเลข 7 (สายมอเตอร์เวย์)

เริ่มต้นที่ ถนนพัฒนาการ เขตประเวศ กรุงเทพฯ และสิ้นสุดที่ จ.ชลบุรี ระยะทาง 75 กิโลเมตร จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 36 อีก 100 กิโลเมตร จะถึง อ.เมือง จ. ระยองเส้นทางแนะนำ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.ครึ่ง)
1. ใช้เส้นทางสายมอเตอร์เวย์ (ทางหลวงหมายเลข 7)
2. เมื่อผ่านด่านพานทองแล้ว ให้ใช้ออกทางออกแรก (344 อ.บ้านบึง, อ.แกลง)
3. เลี้ยวซ้ายไปทาง อ.บ้านบึง
4. ชิดขวาขึ้นสะพานไปทาง อ.แกลง, จันทบุรี (344)
5. ขับตามทางหลวงหมายเลข 344 ไปจนถึง สี่แยก อ.แกลง (ระยะทางเส้นนี้ประมาณ 80 กม.)
6. เลี้ยวขวาแล้วขับไปตามป้าย จ.ระยอง (ระยะทางเส้นนี้ประมาณ 20 กม.)
7. เลี้ยวซ้ายตามป้ายไป แหลมแม่พิมพ์ (ที่หลักกิโลเมตร 249) เข้าทางหลวงหมายเลข 3192
8. เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกท่าเรือแกลง

9. ขับตามทางมาจนถึงอมรพันธ์วิลล่า ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือ (ระยะทางเส้นนี้ประมาณ 4 กม.)

ท่ อ ง เ ที่ ย ว

สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับท่องเที่ยว จ.ระยอง แนะนำ website ของ

การท่องเทียวแห่งประเทศไทย สำนักงานเขตระยอง

ระยะทางจากอมรพันธ์วิลล่า


บ้านเพ (ท่าเรือ)

วังแก้ว

แหลมแม่พิมพ์

อนุสาวรีย์สุนทรภู่

อ.แกลง

หาดแม่รำพึง

อ.เมืองระยอง13 ก.ม.

5 ก.ม.

10 ก.ม.

12 ก.ม.

25 ก.ม.

20 ก.ม.

35 ก.ม.

แผนที่จังหวัด : ระยอง

Rayong-map.jpgmap_files/rayong-map_1.jpghttp://livepage.apple.com/shapeimage_12_link_0

สำรองห้องพัก (02) 512-5591

COPYRIGHT @ 2010 AMORNPHANT VILLA, ALL RIGHTS RESERVED