ร า ค า  แ พ็ ค เ ก จ

แคมป์ปิ้ง & รีสอร์ทให้บริการท่านในรูปแบบแพ็คเกจที่พักพร้อมอาหาร และยังปิดสถานที่ให้หมู่คณะของท่านเพื่อความเป็นส่วนตัวอีกด้วย

เฮฮาหมู่คณะ : วันธรรมดา (อาทิตย์ - ศุกร์)

ที่พัก 1 คืน (ห้องมาตราฐาน) พร้อมอาหาร 3 มื้อ (เย็น, ดึก, เช้า)

พิเศษ  จัดตามงบประมาณ (สอบถามราคาได้ที่ 02 512-5591)

เฮฮาหมู่คณะ : วันเสาร์

ที่พัก 1 คืน (ห้องมาตราฐาน) พร้อมอาหาร 3 มื้อ (เย็น, ดึก, เช้า)

พิเศษ  จัดตามงบประมาณ (สอบถามราคาได้ที่ 02 512-5591)

สำรองห้องพัก (02) 512-5591

COPYRIGHT @ 2010 Camping & Resort, ALL RIGHTS RESERVED