บ้ า น พั ก

แคมป์ปิ้ง & รีสอร์ทมีบ้านพักทั้งหมด 26 หลังไว้คอยบริการท่าน โดยแต่และหลังได้ออกแบบตบแต่งมาอย่างแตกต่างกัน ตามจุดประสงค์ของแต่ละหลังแต่ละกลุ่ม จึงทำให้สามารถรองรับการเข้าพักได้ตั้งแต่

4 ท่าน/หลัง จนไปถึง 16 ท่าน/หลัง และยังปิดสถานที่เพื่อความเป็นส่วนตัวของหมู่คณะท่านอีกด้วยอุปกร์มาตราฐาน ในทุกห้อง

- เครื่องปรับอากาศ, ทีวี, ตู้เย็น (น้ำดื่ม, แก้วน้ำ)

- สบู่, ยาสระผม, หมวกอาบน้ำ, Cotton Bud, ผ้าเช็ดตัว

1

2

3


4

5

6

7

8


9

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

21

22

23

4

4

4


8

4

4

12

12


16

16

16

16

16

16

16

16


4

4

4

4

4

4

4

บ้านพัก

ท่าน

ห้องอาบน้ำ

-

-

-


-

-

-

3

3


3

3

3

3

3

3

3

3


-

-

-

-

-

-

-

ห้องสุขา

ห้องน้ำ

-

-

-


-

-

-

2

2


2

2

2

2

2

2

2

2


-

-

-

-

-

-

-

1

1

1


1

1

1

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-


1

1

1

1

1

1

1

สำรองห้องพัก (02) 512-5591

COPYRIGHT @ 2010 Camping & Resort, ALL RIGHTS RESERVED