กิ จ ก ร ร ม  &  บ ริ ก า ร

แคมป์ปิ้ง & รีสอร์ทมีกิจกรรมต่างๆ ไว้สำหรับบริการหมู่คณะของท่าน

ไม่ว่าจะสัมมนาวิชาการ หรือเข้าฐานกิจกรรมในช่วงกลางวัน

หรือร้องคาราโอเกะในช่วงกลางคืน เราสามารถจัดเตรียมให้ได้หมดทุกรูปแบบ

ลานอเนกประสงค์

พร้อมเวที

เครื่องเสียง & Projector

คาราโอเกะ

คอมพิวเตอร์ + เครื่องขยายเสียง

ราคา 3,000.- / รอบ (18:00 - 22:00)

โชว์คาบาเร่ต์

โชว์สาวประเภท 2 ทั้งร้อง / เต้น ในรูปแบบอลังการ

ราคา 3,500.- / โชว์ (5 เพลง)

วอล์คแรลลี่

วิทยากร + ทีมงาน staff (จัดให้หมู่คณะ 80 ท่านขึ้นไป)

มีเสื้อสี + หมวก + อาหารเบรกให้ด้วย

ราคา 200.- / ท่าน

กีฬาสีชายหาด

วิทยากร + ทีมงาน staff (จัดให้หมู่คณะ 80 ท่านขึ้นไป)

มีเสื้อสี + หมวก + อาหารเบรกให้ด้วย

ราคา 200.- / ท่าน

อินเตอร์เนท

พร้อมระบบ wi-fi คลอบคลุมทั้งรีสอร์ท

ราคา 50.- / ช.ม.      200.- / 10ช.ม.      300.- / 24ช.ม. 

Minimart

จำหน่าย เครื่องดื่ม ขนม และของใช้ทั่วไป

เปิดบริการเวลา 7:00 - 24:00

ฝ า ก ซื้ อ

บริการพิเศษ ฝากซื้ออาหารทะเล (พร้อมทาน) & เครื่องดื่ม สำหรับเพิ่มเติมในกรุ๊ปของท่าน


--------------------------------------

กุ้ง (ใหญ่)    590.- / ก.ก.

กุ้ง (กลาง)    300.- / ก.ก.

กุ้ง (เล็ก)    200.- / ก.ก.

ปูดำทะเล   590.- / ก.ก.

ปูม้า   590.- / ก.ก.

ปลาหมึก   200.- / ก.ก.

หอยแครง   80.- / ก.ก.

หอยแมลงภู่   50.- / ก.ก.

--------------------------------------

น้ำอัดลม 1.25L (12 ขวด)   360.- / แพ็ค

โซดา (24 ขวด)   200.- / แพ็ค

น้ำดื่ม 1500 cc. (12 ขวด)   120.- / แพ็ค

น้ำดื่ม 500 cc. (12 ขวด)   90.- / แพ็ค

น้ำแข็ง 10 ก.ก.   60.- / ถุง

เบียร์สด ลีโอ (30L.)   2,590.- / ถัง

เบียร์สด สิงห์ (30L.)   2,990.- / ถัง

--------------------------------------


หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทะเล / ชายหาด

เฉพาะส่วนของรีสอร์ทมีหน้าหาดกว้างกว่า 60 เมตร

ทะเลสะอาด ปลอดภัย สามารถเล่นน้ำได้ (ไม่มีถนนคั่น)

Gallerygallery02cp.htmlshapeimage_13_link_0

สำรองห้องพัก (02) 512-5591

COPYRIGHT @ 2010 Camping & Resort, ALL RIGHTS RESERVED

ฐานกิจกรรม

วิทยากร + ทีมงาน staff (จัดให้หมู่คณะ 80 ท่านขึ้นไป)

มีเสื้อสี + หมวก + อาหารเบรกให้ด้วย